Woon Transformatie Concept

Het Woon Transformatie Concept komt voort uit onderzoek in 2011 naar de financiƫle gevolgen van demografische veranderingen in Parkstad Limburg door Simon Duindam, ondersteund door de Parkstad Regio, de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen en Kerkrade. Doorontwikkeling tot een hanteerbaar instrument is in de periode 2014-2017 ter hand genomen door het ISSV en AF-advisors te Rotterdam onder leiding van Martine Vissers. Op dit moment is gestart met de implementatie van het Woon Transformatie Concept. Dit wordt gecoƶrdineerd door de gemeente Heerlen, ondersteund door ons.

Het Woon Transformatie Concept ondersteunt de ontwikkeling op de particuliere woningmarkt in Parkstad Limburg door middel van zes activiteiten:

  • Verdunning van de voorraad particuliere woningen en hergebruik van de vrijkomende materialen
  • Doorstroming op de woningmarkt
  • Herfinanciering van bestaande woningschulden
  • Fondsvorming ten behoeve van sloop, transformatie en herfinanciering
  • Begeleiding van woningeigenaren naar nieuwe woonsituatie (woon, sociaal financieel)
  • Verduurzaming van de woning (energie en zorg)

Deze zes doelstellingen zijn bij het ontwerp en de ontwikkeling van het woontransformatie concept verder uitgewerkt in instrumenten. De daadwerkelijke implementatie van het Woon Transformatie Concept (WTC) is afhankelijk van de mogelijkheden de zes activiteiten integraal met elkaar tot stand te brengen.

Hierbij wordt samengewerkt met woningcorporaties, de gemeente Heerlen, de stadsregio Parkstad Limburg en de WoonWijzerWinkel binnen de RegioDeal Parkstad Limburg en haar doelstelling om ongeveer 650 particuliere woningen te transformeren.

marktuitvoering

idee & concept

Partners binnen dit project