TwinData Parkstad

De Parkstad regio in 3D zowel boven als onder de grond!

Data is essentieel om de energietransitie en circulaire economie in de gebouwde omgeving vorm te geven.

Van sociaal-demografische informatie tot vastgoed- en perceel informatie, van ondergrondse leidingen tot bodemkwaliteit en van CO2 impact tot energielabels; om de juiste data-analyse uit te kunnen voeren heb je milieu-, transitie- en rekentools nodig. Effecten op de gebouwde omgeving, zowel boven als onder de grond en een circulair bouwproces waarmee je keuzes kunt stimuleren en kunt uitsluiten.

Twin Data Parkstad wordt het 3D platform van de Parkstad Regio waarin data uit de 2D en 3D wereld samenkomen en ter beschikking staan om de vragen van de diverse sectoren, publiek, semi publiek en privaat te beantwoorden. In dit Geometrisch Informatie Model is data van zowel boven als onder de grond opgenomen.

Twin Data Parkstad biedt de mogelijkheid om intergemeentelijk data te verzamelen, te ordenen en te analyseren zodat nieuwe inzichten ontstaan, individuele belangen worden gebundeld en het op regionaal niveau kan leiden tot concrete uitvoeringsprogramma’s.
Het platform gaat de mogelijkheid bieden om de impact van de sloop-, bouw- en infraprojecten en -processen op het gebied van milieu zoals CO2, stikstof, circulariteit en energietransitie in de virtuele wereld door te rekenen en te komen tot een optimaal scenario.

In deze digitale omgeving kunnen partijen hun reeds beschikbare data (ondergronds en bovengronds) zichtbaar maken en met andere data van aangesloten partners en overheden combineren tot nieuwe informatie, inzichten en waardevolle analyses. Het platform kan ondersteunen bij dit proces, ook als bij complexe vraagstukken de formulering en analyse cruciaal is, om te komen tot de juiste uitkomst.

Nadat de klantvraag ingevoerd is in het model, worden de data-analyses in het platform doorgevoerd, gerapporteerd en zichtbaar gemaakt. Door het aanpassen van parameters kan de gebruiker in deze virtuele wereld de impact van zijn voorgenomen beleid of actie dusdanig optimaliseren. Op deze manier kan op voorhand de voor hem/haar meest gunstige uitkomst onderbouwd en vastgelegd worden om alvorens tot uitvoering over te gaan.

Partners/deelnemende partijen

Interesse om deel te nemen als marktpartij?

Over de mogelijkheden van Twin Data Parkstad hebben we een uitgebreide demo gemaakt met als voorbeeld Hoensbroek.
Op verzoek kunnen we u een link naar deze demo laten toekomen.