Resource House

Grondstoffen raken op en dat gebeurt veel sneller dan we denken. Toch wordt minder dan 3% van alle sloopmaterialen hoogwaardig hergebruikt binnen de bouw. De grootgebruiker van grondstoffen notabene. Dat drastische verandering nodig is in de bouwwereld, is dus duidelijk. In plaats van onze grondstoffen nog verder uit te putten, wordt er voor de bouw van het Resource House enkel materiaal gebruikt dat duurzaam is gewonnen. Zo bestaat maar liefst 66% al uit hoogwaardig hergebruikt materiaal!

Het streven is het woningontwerp in de komende jaren zo ver door te ontwikkelen dat we komen tot een hergebruikpercentage van 100%. Dit doen we samen met kennisinstellingen als de ZUYD Hogeschool en andere ervaren partners die zich inzetten voor een circulaire economie. Het Resource House voldoet aan de voorwaarde dat we binnen een gesloten systeem aan het einde van het economische proces over dezelfde grondstoffen beschikken als bij aanvang.

Daarmee elimineren we afval: WASTE? NO WAY!


Partners/deelnemende partijen