Digital Deconstruction

Met de goedkeuring van het NWE project Digital Deconstruction (DDC) speelt Block Materials een centrale rol voor circulaire agenda in Limburg. Met haar deelname aan DDC is zij één van de 15 partners, die met elkaar een innovatiebudget hebben van 7,5 miljoen euro om een digitale tool te ontwikkelen waarbij demolition geen design error meer is.  Hierbij gaat het om het ontwikkelen om beslissingen rond sloop, hergebruik en recyclage te ondersteunen. Deze open source decision support tool zal verschillende instrumenten integreren (3D Scanning, BIM, materiaaldatabanken, blockchain) en toelaten om de best mogelijke deconstructie-strategie te bepalen met het oog op hergebruik en hoogwaardige recyclage. Om deze tools af te stemmen op de praktijk, werken we samen met de actoren uit de praktijk en potentiële gebruikers van de DDC-tools (architecten, aannemers, experten, producenten, soft- en hardware-ontwikkelaars), zoals de SNCF, Vilogia, Kempens Landschap, de gemeente Heerlen en overheidsorganisaties in Luxemburg.

Op basis van de aanwezige expertise en kennis gaan we samen met de Belgische branchorganisatie voor de bouw (BBRI) en Parijse expertise bureau’s (Green Flex en Nobatek) regionale  ‘Innovation Hubs’ lanceren, die een aantal key stakeholders en geïnteresseerde partijen bij elkaar zullen brengen in de komende jaren (2020-2023).

Status Het project is in februari 2020 gestart en momenteel werken we aan het inventariseren van het eerste gebouw (Stadskantoor Heerlen) en verkenning van de integratie van Cirdax (het uitgekozen Digitale Materialen Systeem) met de gewenste blockchain-applicaties. In de tweede helft van 2020 is gepland om een prototype van deze integratie beschikbaar te stellen.

Meer informatie: www.nweurope.eu

To Simplify why Demolition is a Design Failure

Digital DeConstruction is een internationaal onderzoeksproject van Interreg North-West Europe.

interreg

EU-FINANCIERING

0 ,-

TOTALE BUDGET

0 ,-

We are partner in the Interreg NWE Digital Deconstruction project and proud to share our knowledge with EU project partners and specialists within the construction/building environment, bringing in the expertise to develop an innovative digital decision support system to reduce waste within the construction sector and the huge CO2 emissions of this industry.

Interesse om deel te nemen als marktpartij?