Blockchain in de vastgoedwereld

Waar een ieder die hoort over Blockchain gelijk denkt aan de betaling voor producten met cryptomunten, is dit voor de flexibilisering van vastgoed de verkeerde manier van denken. Centraal element voor de flexibilisering van vastgoed is dat Blockchain een ieder in staat stelt op een veel effectievere wijze de eigendomsrechten op materialen in gebouwen te borgen. Zodat daadwerkelijk ook een markt voor deze materialen ontstaat, die daarmee invulling geeft aan een Circulaire Economie voor daarmee bouwmaterialen. Hoe deze markt functioneert, welke waarden door eigendomsrechten op de materialen voor eigenaren worden geschapen, en hoe deze waarden zich vertalen in verdienmodellen voor vastgoedeigenaren, vastgoedbeheerders en dienstverleners is de rode draad door dit document door Dr. Simon Duindam.