Home Clever Portfolios Circulaire bouw

Woon Transformatie Concept

Het Woon Transformatie Concept komt voort uit onderzoek in 2011 naar de financiële gevolgen van demografische veranderingen in Parkstad Limburg door Simon Duindam, ondersteund door de Parkstad Regio, de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen en Kerkrade. Doorontwikkeling tot een hanteerbaar instrument is in de periode 2014-2017 ter hand genomen door het ISSV en AF-advisors te Rotterdam onder leiding van Martine Vissers. Op dit moment is gestart met de implementatie van het Woon Transformatie Concept. Dit wordt gecoördineerd door de…

CO2 label

Een Generiek Gebouwen Co2-label voorziet voor ieder bestaand en nieuw gebouw in de weergave van haar Co2-impact in de maatschappij in termen van energie- en materiaalgebruik. Het Generiek Gebouwen Co2-label bundelt de Co2-impact van dit energiegebruik (gas en elektriciteit), de herbruikbaarheid van de materialen in het gebouw (Co2-besparing van nieuwe materialen), en de mate waarin het gebouw Co2-absorbeert door het gebruik van hout. Op alle drie de elementen van Co2-impact kent een gebouw een score van A t/m G, waarbij…

TwinData Parkstad

De Parkstad regio in 3D zowel boven als onder de grond! Data is essentieel om de energietransitie en circulaire economie in de gebouwde omgeving vorm te geven. Van sociaal-demografische informatie tot vastgoed- en perceel informatie, van ondergrondse leidingen tot bodemkwaliteit en van CO2 impact tot energielabels; om de juiste data-analyse uit te kunnen voeren heb je milieu-, transitie- en rekentools nodig. Effecten op de gebouwde omgeving, zowel boven als onder de grond en een circulair bouwproces waarmee je keuzes kunt…

Digital Deconstruction

Met de goedkeuring van het NWE project Digital Deconstruction (DDC) speelt Block Materials een centrale rol voor circulaire agenda in Limburg. Met haar deelname aan DDC is zij één van de 15 partners, die met elkaar een innovatiebudget hebben van 7,5 miljoen euro om een digitale tool te ontwikkelen waarbij demolition geen design error meer is.  Hierbij gaat het om het ontwikkelen om beslissingen rond sloop, hergebruik en recyclage te ondersteunen. Deze open source decision support tool zal verschillende instrumenten integreren (3D…

Resource House

Grondstoffen raken op en dat gebeurt veel sneller dan we denken. Toch wordt minder dan 3% van alle sloopmaterialen hoogwaardig hergebruikt binnen de bouw. De grootgebruiker van grondstoffen notabene. Dat drastische verandering nodig is in de bouwwereld, is dus duidelijk. In plaats van onze grondstoffen nog verder uit te putten, wordt er voor de bouw van het Resource House enkel materiaal gebruikt dat duurzaam is gewonnen. Zo bestaat maar liefst 66% al uit hoogwaardig hergebruikt materiaal! Het streven is het…