Proces

Handboek voor procesbegeleiding
binnen de circulaire bouw

Block Materials organiseert het hele proces. Bij elk project heb je niet alleen te maken met het opleveren van producten en resultaten, maar er zijn ook een aantal goed te organiseren processen belangrijk, die wij kunnen begeleiden. Daarom een Handboek met daarin 5 processen.


Door een goede begeleiding kan slagkracht gemaakt worden. Want zonder begeleiding hebben de aangeleverde tools geen waarde en kunnen aangeboden applicaties niet ten dienste staan van de gewenste circulariteit. Daarom vinden we het belangrijk deze te delen en zo inzicht te verkrijgen in de processen hoe we deze op een goede en zorgvuldige manier kunnen inzetten binnen projecten in de Circulaire Economie. Deze processen zijn de volgende:

Kennismanagement

Het delen van elkaars kennis via een intern digitaal platform is essentieel.  Het daarna verbinden van elkaars kennis tot nieuwe kennis en daarvan afgeleide producten en diensten een proces op zich. Bij elk project wordt informatie door middel van documenten, essays, goede praktijken etc. verzameld, verspreid en ingezet.  Het op een juiste manier verwerken en delen van deze kennis om de goede verbindingen in de ontluikende Circulaire Economie is dan ook  cruciaal. Hoe komen we er verder mee? Kunnen we alle kennis zelf goed gebruiken? Block Materials begeleidt dit proces en ordent de chaos.

Intellectueel eigendom en licenties

Een idee vertalen naar een Proven Concept is één. De juiste juridische kaders die erbij horen is twee. Het proces van wat kan en de mogelijkheden daarbij moeten leiden tot duidelijkheid over gebruik van bestaande IPs, licenties en IP van derden in een project. Hoe je vervolgens de opbrengsten verdeeld als de combinatie van aanwezige IP en de nieuw gemaakte IP worden verkocht aan derden.  Dit zijn  vraagstukken die al vroeg meegenomen moeten worden in een proces daar het sterk samenhangt met het verdienmodel van het project.

Verdienmodellen

Verdienmodellen voor nieuwe concepten als producten en diensten zijn een eigen proces dat goed opgepakt moet worden. Wat zijn de mogelijkheden? Welke subsidie bronnen zijn toegankelijk om innovatie en experiment toe te laten. Past het binnen de organisatie en hoe ga je het verder procesmatig goed regelen?

Pilots

Het inzetten van Pilots om concepten te testen is essentieel. Het organiseren, begeleiden en het dus juist documenteren daarvan misschien nog wel belangrijker. Een proces goed weergeven rondom een pilot, waarin stap voor stap alles aan de orde komt en die als dienst kan worden ingebracht binnen het project en of naar derden toe, een surplus. Ieder proces vraagt dus om een goed handboek, waarin de stappen van de pilot, duidelijk omschreven zijn, en daarbij projectmatig is aangegeven wie wat doet, wanneer en wie van welk vraagstuk de eigenaar is.

Financiële verantwoording

Juist omdat we innovatie en experiment toelaten zijn er gelden beschikbaar die vanuit maatschappelijk belang aangeboden worden door vaak overheidsinstanties. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan worden en op een juiste wijze worden verwoord.

Al deze processen komen samen
in het Handboek voor projecten in de wereld
van de Circulaire Bouw

Soms vind je inspiratie op onverwachte plekken, zoals deze paragraaf uit het boek van Floris Alkemade. Het illustreert de kracht van Block Materials, op een manier die we zelf niet beter hadden kunnen verwoorden.
Verbeeldingskracht is de gemeenschappelijke basis van kunst en wetenschap. Het is opmerkelijk hoe het wetenschappelijke zoeken naar bepaalde inzichten overeenkomt met dat van de creatieve beroepen. Het ligt besloten in het besef dat het formuleren van de juiste vraag vaak meer vindingrijkheid vraagt dan het vinden van het antwoord, net zoals in het besef dat de creativiteit een van de belangrijkste bronnen van kennis vormt.
 
Overeenkomsten zijn er ook in het vermogen de wereld zoals die zich voordoet niet als vanzelfsprekend aan te nemen. De kunst van het toelaten van twijfel en het bevragen van vanzelfsprekendheden, wetmatigheden en vaststaande regels. Verwantschap tussen beide domeinen laat zich samenvatten in het verlangen een nog onbekende werkelijkheid op te sporen.

– Floris Alkemade, Rijksbouwmeester. Uit ‘De Toekomst van Nederland’