Over ons

Block Materials richt zich op de brug tussen wetenschap en praktijk door toepassingen rondom economie, recht, IT en bouw geschikt te maken voor de circulaire economie.  In het bijzonder speelt daarbij het gebruik van Blockchain-technologie een belangrijke rol. Om deze processen goed te sturen beschikt Block Materials over een team die zijn haarvaten in de wetenschap en publieke sector heeft en deels in de praktijk van innovatiemanagement en de bebouwde omgeving, waarmee nieuwe producten en diensten kunnen landen bij een groter publiek.

Meer en meer (subsidie)adviseurs, die systematisch alle regelingen op Europees, Nationaal en Regionaal niveau langslopen om nog meer synergie langs de private, publieke of publiek-private weg te organiseren melden zich bij Block Materials.

Door haar huidige positie in relatie met de lopende projecten, borgt zij de kennis en worden synergie effecten vergroot.

EIGENDOMSRECHTEN MIDDELS BLOCKChIAN

Block Materials heeft een methodiek bedacht en beschreven en gebruikt daarvoor  blockchaintechnologie om eigendomsrechten toe te kennen aan materialen in vastgoed.

CO2 IMPACT BEREKENEN

Block Materials heeft het intellectueel eigendom van de CO2 berekeningen (maatschappelijke en economische waarden) en vertaalt dit binnen het digitale vastgoed informatiesysteem Cirdax+.

Onze kennis in Co2 berekeningen dient als raamwerk om nieuwe processen op te zetten c.q. nieuwe verdienmodellen te genereren. Block Materials heeft een denkwijze eigen gemaakt door met de bedachte tools zoals een Co2 label de juiste processen in te zetten binnen de juridische en economische kaders om circulariteit in te zetten en de effecten binnen de bebouwde omgeving te kunnen monitoren.

Block Materials vervult door haar R&D-positie een gewenste multiplier van kennis en middelen. Een positie die een middellange termijn focus heeft, en waarbij kostendekkende en de opbouw van menselijk en publiek kapitaal primair staat in de eerste jaren, en waarbij rendement daarna aan de orde is. Daarbij maakt zij gebruik van het digitale vastgoed informatie systeem Cirdax. Block Materials is actief betrokken bij diverse projecten.

Wij creëren markten voor subsidies
waar we structuur aan geven!

connectors

Het Block Materials team bestaat uit de volgende specialisten en experts

Erol Oztan

Erol Oztan

Architect

Ziet kansen binnen overheidsinstellingen en vertaalt deze naar mainstream proporties waaraan men wilt bijdragen zodat de samenleving er beter van wordt. Founder van Block Materials.
Rob Stefens

Rob Stefens

IT Specialist

Gespecialeerd in opzetten van digitale datasystemen. Rob ontwikkelt flexibele en robuuste mobiele applicaties, weboplossingen en enterprise platforms. Founder van Dynabloqs.
Simon Duindam

Simon Duindam

Econoom

Combineert de wereld van economie, recht en IT tot bruikbare instrumenten voor een optimaal hergebruik van materialen in gebouwen. Founder van Innovation Tree
Mustapha Ouarani

Mustapha Ouarani

Jurist

Ziet toe op de juridische invalshoeken van het gebruik van blockchain technologie.
Emil Stoyanov

Emil Stoyanov

Blockchain Expert

Technisch expert en blockchain specialist. Weet met zijn waarde ideeën te vertalen en te pushen naar een next level. Founder van FDM.
Boukje Ehlen

Boukje Ehlen

Concept ontwikkelaar

Ontwikkelt concepten van idee tot project, en vertaalt dit naar samenwerkingsverbanden en subsidiemogelijkheden. Gegeven de ideeën en mogelijkheden, herstructureert Boukje en voegt creatieve en inhoudelijke waarde toe. Founder van boukje.com.
Otto Paans

Otto Paans

Consultant

Combineert kennis van architectonisch ontwerp en stedelijke duurzaamheidsvraagstukken met een uitgebreide ervaring op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en conceptontwikkeling. Met grafische en tekstuele media evalueer en ontwikkel ik ideeën voor de gebouwde omgeving vanuit diverse invalshoeken, waarbij ruimtelijke kwaliteit, groen en duurzaamheid speerpunten zijn.