Onze aanpak

gefaseerde aanpak

1

Block Materials is een innovatie platform voor denkers en doeners dat nieuwe ideeën genereert.
Daarvoor connect Block Materials met de juiste partners om samen deze ideeën door te ontwikkelen.

2

De ideeën groeien uit tot proof of concepts die in de markt gezet worden met een kloppende visie. Een businesscase met haalbaarheidsonderzoeken en rapporten worden zodanig opgezet dat er mogelijkheden zijn voor de juiste subsidies en projectmiddelen. Gespecialiseerd om de bebouwde omgeving circulair te maken.

3

Want als de businesscase klopt, zetten we proof of concepts om naar een daadwerkelijk project met de juiste partijen.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd?
Neem vrijblijvend contact met ons op